logo

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ H&H VIỆT NAM
H&H VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước
    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước

    Thiết bị đo lường kiểm tra, phân tích nước

    Kiểm tra, phân tích các chỉ số trong nước tại các phòng thí nghiệm. Đồng thời, dùng để phân tích nước sinh hoạt, nước sản xuất có bị ô nhiễm, nhiễm mặn, nhiễm độc để có những biện pháp can thiệp kịp thời.