logo

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ H&H VIỆT NAM
H&H VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

    Thiết bị đo chất lượng khí thải công nghiệp
    Thiết bị đo chất lượng khí thải công nghiệp

    Thiết bị đo chất lượng khí thải công nghiệp

    Máy đo khí thải là thiết bị đo lường nồng độ của các loại khí khác nhau và điều chỉnh đầu đốt trên lò hơi để giúp đạt được quá trình cháy tối ưu. Việc đốt cháy hiệu quả cũng làm giảm phát thải các chất gây ô nhiễm như oxit nitric (NO), nitơ điôxit (NO2), sulfur dioxide (SO2), và các hạt vật chất.